O nas

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych jest szkołą realizującą nauczanie i wychowanie dzieci chorych hospitalizowanych w tarnowskim szpitalu im. św. Łukasza. Kontynuujemy pracę pedagogiczną macierzystych szkół naszych uczniów w dostępnym im - uwarunkowanym stanem zdrowia i zaleceniami lekarskimi - zakresie. Wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci chorych ułatwiając im adaptację do nowego środowiska i zapobiegając powstawaniu u nich ujemnych skutków wynikających głównie z choroby i oderwania od środowiska rodzinnego. Dzieje się to przez organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym oraz innych zajęć dla głowy, oczu i rąk.

Jesteśmy pełnoprawnym członkiem społeczności szpitalnej i lokalnej. Naszym celem i obowiązkiem jest szeroko pojęta integracja i niesienie pomocy potrzebującym, przy współpracy pracowników służby zdrowia, rodziców, kościoła i przyjaciół szkoły.

 

Image
Siedzibą szkoły szpitalnej jest Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie

Szkoła Podstawowa Specjalna w ZSSP

Adres:
ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów
Patron:
św. Brat Albert Chmielowski
Dyrektor:
Beata Duda
Telefon:
(014) 6315423
Email:
zssp@lukasz.med.pl

Dyrektor szkoły:

Beata Duda

Image

Główna księgowa:

Dorota Potempa

Image

Grono pedagogiczne

Image
„Powinno się być dobrym jak chleb.
Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić
 i nakarmić się, jeśli jest głodny.”