Aktualności

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych 
w Tarnowie
ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

tel. 14 631- 54- 23  

email: zssp@lukasz.med.pl

Edunet Tarnów: http://zssp.edunet.tarnow.pl/pl