Zakończony - Wiosna w origami

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
DLA SZKÓŁ SZPITALNYCH
I SANATORYJNYCH

CELE KONKURSU: 

  • rozbudzanie zainteresowań przyrodą, jej bogactwem i pięknem,
  • poznanie, utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech wiosennego krajobrazu,
  • wzbogacanie warsztatu plastycznego o technikę origami,
  • odwrócenie uwagi dziecka od sytuacji zdrowotnej w jakiej się znajduje, odreagowanie negatywnych emocji związanych z pobytem w placówce leczniczej,
  • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci chorych. 

ZAŁOŻENIA KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i klas I-III szkoły podstawowej przebywających w placówkach szpitalnych i sanatoryjnych na terenie Polski. Zadaniem uczestników jest przedstawienie w formie prac plastycznych charakterystycznych elementów wiosny w różnych środowiskach i miejscach np. łąka, sad, las, wiejska zagroda. Prace powinny być wykonane techniką origami.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

  1. Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku od 3 do 6 lat i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej przebywające na oddziałach szpitalnych i sanatoryjnych.
  2. Uczestnik konkursu tworzy pracę plastyczną w formie płaskiej, w formacie A4 techniką origami.
  3. Prace przekazane na konkurs powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko pod nadzorem nauczyciela.
  4. Jeden autor może wykonać jedną pracę zgodną z tematyką konkursu.
  5. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat i klasy I-III szkoły podstawowej. Jury będzie brało pod uwagę: - pomysłowość - staranność i estetykę - wkład pracy - samodzielność wykonania pracy

Konkurs trwa do 30 kwietnia 2019 (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy przesłać na adres:

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
z dopiskiem „konkurs”

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 17 maja 2019 roku. Po tym terminie, wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.zssp.org.pl. Nagrody, podziękowania i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Regulamin konkursu:
http://zssp.org.pl/przeslane_pliki/WIOSNA%20W%20ORIGAMI%20REGULAMIN.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu:
www.zssp.org/przeslane_pliki/wiosna w origami wyniki.docx


Drukuj