Zakończony-Ogólnopolski plastyczny konkurs dla uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych inspirowany postacią św. Brata Alberta Chmielowskiego

Ogólnopolski plastyczny konkurs dla uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych inspirowany postacią św. Brata Alberta Chmielowskiego

Jest w tej postaci coś,
co głęboko odpowiada trudnościom i niepokojom naszych czasów.

Kard. K. Wojtyła (Kraków, 1 II 1977r.)

 Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie zaprasza uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych do udziału w konkursie plastycznym Postać Brata Alberta Chmielowskiego 

Cele konkursu:

 • Zwrócenie uwagi na postać św. Brata Alberta Chmielowskiego i jego działalność dla potrzebujących.
 • Kształtowanie empatii i wrażliwości na potrzeby innych na przykładzie życia i działalności św. Brata Alberta Chmielowskiego.
 • Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dziecka przebywającego na oddziałach szpitalnych i sanatoryjnych, za pomocą różnych środków artystycznych.
 • Rozwijanie motywacji oraz wzmocnienie samooceny w nowym środowisku.
 • Odwrócenie uwagi dziecka od choroby, zabiegów.
 • Odreagowanie negatywnych emocji związanych z pobytem w placówce leczniczej.
 • Rewalidacja psychofizyczna przez działania plastyczne dzieci przebywających w szpitalach, sanatoriach.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Uczestnikami konkursu są hospitalizowani uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów przebywający na oddziałach szpitalnych i sanatoryjnych.
 • Uczestnik konkursu indywidualnie i samodzielnie tworzy pracę plastyczną inspirowaną życiem i działalnością św. Brata Alberta Chmielowskiego, wykonaną w formie płaskiej w formacie nie większym niż A3 dowolną techniką plastyczną: rysunek, malarstwo, grafika, techniki eksperymentalne (kolaż, orgiami), itp.
 • Autor może wykonać jedną pracę zgodną z tematyką konkursu.
 • Jury będzie oceniało prace w trzech kategoriach:
  -klasy I-III szkoły podstawowej
  -klasy IV-VI szkoły podstawowej
  -klasy I-III gimnazjum
 • Jury będzie brało pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, kreatywność,  zastosowaną technikę.
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik zgadza się z postanowieniami regulaminu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z przeniesieniem praw autorskich do prac konkursowych na organizatora konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do jego dyspozycji, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób.

 Regulamin konkursu plastycznego

 Protokół rozstrzygnięcia konkursu


Drukuj