Szkolny projekt „Dzieci zdrowe – dzieciom chorym”

Nauczyciele i uczniowie-pacjenci szkoły przyszpitalnej co roku zapraszają zainteresowane szkoły i przedszkola regionu tarnowskiego oraz osoby indywidualne i instytucje do włączenia się w prowadzony przez Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie projekt na rzecz dzieci przebywających w szpitalu pod hasłem „Dzieci zdrowe – dzieciom chorym.”

NA CZYM POLEGA PROJEKT?

 • Tarnowska szkoła szpitalna pozyskuje sojuszników i przyjaciół wśród innych placówek oświatowych, instytucji i osób indywidualnych, którzy wspierają ją pomocą rzeczową /pomoce dydaktyczne, zabawki, gry, materiały plastyczne/.
 • Projekt polega na gromadzeniu „darów serca” wśród uczniów masowych szkół i przedszkoli i przekazaniu ich na potrzeby hospitalizowanych uczniów.
 • Efektem projektu „Dzieci zdrowe – dzieciom chorym” jest wzbogacanie co roku zasobów biblioteki szkolnej w książki, broszury, albumy, bajki oraz pozyskanie materiałów i środków plastycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
 • Ponadto, w ramach tych działań dzieci zdrowe oraz uczniowie-pacjenci uczestniczą na terenie szpitala w uroczystościach i projektach, w spektaklach teatralnych i wspólnych zajęciach przedmiotowych organizowanych przez nauczycieli i uczniów zainteresowanych placówek.

 CO JEST MILE WIDZIANE?

 • Gry (planszowe, dydaktyczne i inne – kompletne, instrukcje do gier mile widziane)
 • Puzzle, układanki (mogą być używane ale koniecznie kompletne)
 • Materiały plastyczne i papiernicze
 • Wspólne zajęcia, uroczystości, przedstawienia i spektakle
 • Edukacyjne programy multimedialne
 • Zabawki (mogą być używane, ważne żeby były czyste i niezniszczone)
 • Pluszaki (koniecznie nowe ze względu na dodatkowe zagrożenia dla chorych dzieci)

 Będzie nam bardzo miło jeśli zechcecie się włączyć w nasz projekt, pamiętajcie jednak, że uczniami naszej szkoły są dzieci chore, w trakcie procesu leczenia, dlatego nie możemy ich narażać na dodatkowe zagrożenie (związane na przykład z bakteriami i zarazkami).

 


Drukuj