Szkolny projekt „Połączył nas patron - św. Brat Albert Chmielowski“


„Powinno się być dobrym jak chleb,

który dla wszystkich leży na stole,

z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się,

jeśli jest głodny.” 

Szkolny projekt „Połączył nas patron - św. Brat Albert Chmielowski“

 

Dlaczego warto?

Podstawy programowe nauczania różnych przedmiotów zawierają cele i treści, które można z łatwością realizować w projekcie:

- umiejętność wykorzystania wiedzy na temat kultury, zwyczajów w USA,
- umiejętność komunikowania się w języku ojczystym oraz języku obcym,
- umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjno-informacyjnymi,
- umiejętność pracy zespołowej. 

Dzięki wymianie uczniowie będą mogli zdobywać ważne w dzisiejszym świecie umiejętności, znajomości oraz wiedzę. Z uwagi na partnerski charakter wymiany i jej wymiar międzynarodowy – działanie takie ma ogromny potencjał dla promowania zaangażowania uczniów oraz kształtowania u nich postaw otwartości, wrażliwości społecznej i tolerancji.

Cele wymiany:

- nawiązanie współpracy ze szkołą polonijną w USA, dzięki czemu uczniowie szkoły przyszpitalnej będą mieli możliwość nawiązania kontaktu z uczniami z zagranicy, jak również korespondowania z nimi prywatnie już po opuszczeniu szpitala,
- integracja uczniów podczas wspólnego tworzenia korespondencji i prac plastycznych do wysłania,
- aspekt terapeutyczny,
- kształtowanie u uczniów umiejętności współpracy w grupie,
- propagowanie i rozwijanie wartości ogólnoludzkich takich jak: koleżeństwo, przyjaźń, tolerancja,
- likwidacja barier językowych (możliwość korespondowania w języku obcym). 

Forma realizacji:

Z uwagi na specyfikę pracy w szkole szpitalnej oraz odległość geograficzną szkoły polonijnej, kontakt między uczniami obu szkół będzie możliwy jedynie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Narzędzia TIK stwarzają alternatywną, ale atrakcyjną dla uczniów formę kontaktu: można w tym celu wykorzystać Internet, pocztę elektroniczną, komunikatory, portale społecznościowe, jak również tradycyjną formę kontaktu za pośrednictwem poczty polskiej.

Realizacja projektu:

Będzie polegała na gromadzeniu i wymianie materiałów, będących wytworami pracy uczniów (listy, pocztówki, filmy, prezentacje multimedialne, zdjęcia, quizy, konkursy itp.). 

Korzyści dla uczniów:

- większa motywacja do pracy,
- poszerzenie i rozwój wyobraźni,
- szansa na zawarcie nowych znajomości,
- przygoda intelektualna i emocjonalna,
- praktyczne zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
- poszerzenie wiedzy kulturowej,
- aktywizacja uczniów. 

Korzyści dla nauczycieli:

- nowe możliwości pracy z uczniami,
- wdrażanie nowych pomysłów,
- nowe sytuacje dydaktyczne i wychowawcze,
- zawarcie nowych znajomości,
- rozwój zawodowy w wyniku uzyskania nowych możliwości w pracy,
- poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w planowaniu i prowadzeniu zajęć. 

Cele terapeutyczne:

- wspomaganie procesów adaptacji do środowiska szpitalnego,
- stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa,
- kształtowanie racjonalnego zachowania podczas pokonywania trudności w warunkach szpitalnych,
- wdrażanie do celowej pracy i rozbudzenie wiary we własny siły,
- podnoszenie motywacji do  pokonywania trudności,
- likwidacja napięć emocjonalnych związanych z pobytem w szpitalu i monotonią życia,
- pomoc w usprawnieniu dzieci po zabiegach,
- dostarczenie dzieciom dodatkowych pozytywnych przeżyć emocjonalnych.

Polska Szkoła im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego przy parafii św. Williama

2600 North Sayre Avenue | Chicago, IL 60707

Ph. (773) 844-6347

http://www.szkolabrataalberta.org/

Drukuj