RODO

Dzień dobry 🙂

Jak już na pewno wiesz od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie, jak wszystkie podmioty gospodarcze na terenie Unii Europejskiej, jest zobowiązany przekazać Ci informację o tym.

Twoje dane osobowe traktujemy z należną dyskrecją i starannością.

Dlatego informujmy, że administratorem Twoich danych osobowych związanych z nauką w Szkole Przyszpitalnej jest Dyrektor Zespołu Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie. Przechowujemy i przetwarzamy takie dane, jak: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (oraz informacje niezbędne do realizowania obowiązku nauki i dokumentowania przebiegu nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły), w celu realizacji zadań Szkoły wynikających z przepisów prawa (§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty).

Nie udostępniamy Twoich danych innym osobom czy podmiotom.

O ile inne przepisy prawa nie zobowiązują Szkoły do ich udostępniania w ramach działalności statutowej Szkoły. W dowolnych momencie możesz poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie lub ograniczenie przetwarzania. Przysługują Ci również inne prawa, które możesz egzekwować w określonych przepisami przypadkach, takie jak prawo sprzeciwu wobec określonego przetwarzania czy cofnięcia zgody na przetwarzanie w określonym celu.

Gdzie nas szukać?

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie ma swoją siedzibę w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie (Budynek główny – parter pod Kaplicą Szpitalną), ul. Lwowska 178 a.

Adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi:

Inspektor IODO email: iodozssp@gmail.com