STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

Zespół szkół przyszpitalnych ma w swej strukturze organizacyjnej mieszany oddział przedszkolny i 5 zespołów łączonych szkoły podstawowej (oddział kl. IV, kl. VII i kl. VIII oraz oddziały: dziecięcy i chirurgii dziecięcej skupiające uczniów kl. I-III i V-VI). Dodatkowo, zespoły zbiorcze klas I -VIII szkoły podstawowej włączone do oddziału dziecięcego skupiają uczniów-pacjentów z oddziałów specjalistycznych, gdzie przebywają nie tylko dzieci (otolaryngologiczny, okulistyczny, ortopedyczny i rehabilitacyjny). 
 
Oprócz struktury organizacyjnej szkołę wyróżnia również to, iż jej zmieniający się ciągle uczniowie–pacjenci to dzieci z różnych szkół Tarnowa i okolic. Każdy z nich przychodzi z określonym zasobem wiedzy, ale i z licznymi brakami spowodowanymi chorobą. 
Zajęcia, które odbywają się bez dzwonków mają charakter terapeutyczny, wspierają zdrowienie, przyczyniając się do tego by przeżycia związane z pobytem w szpitalu nie były traumatyczne. Czas i forma nauczania uzależnione są od stanu zdrowia dziecka i wskazań lekarskich, jednostki chorobowej, a w związku z tym poziomu wydolności wysiłkowej, jak również od stopnia realizacji programu nauczania w szkole macierzystej, który w szpitalu jest kontynuowany. Organizacja codziennej pracy szkoły szpitalnej uwarunkowana jest bieżącą liczbą uczniów–pacjentów leżących i chodzących.
Mając to na uwadze prowadzi się pracę pedagogiczną indywidualnie przy łóżku chorego, bądź grupowo w salach chorych i pokojach dziennego pobytu poszczególnych oddziałów.
Liczba uczniów
 zespołu nie jest stała, a średni pobyt dziecka w szpitalu różni się w zależności od oddziału, na który zostaje przyjęte.
Skip to content