WIZJA SZKOŁY

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych jest szkołą realizującą nauczanie i wychowania dzieci chorych hospitalizowanych w tarnowskim szpitalu im. św. Łukasza. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem społeczności szpitalnej i lokalnej. Naszym celem i obowiązkiem jest szeroko pojęta integracja i niesienie pomocy potrzebującym, przy współpracy pracowników służby zdrowia, rodziców, kościoła, przyjaciół szkoły czy wolontariuszy.

 PRIORYTETY DZIAŁAŃ:

  • kontynuowanie pracy pedagogicznej macierzystych szkół uczniów w dostępnym im zakresie;
  • wspomaganie procesu zdrowienia oraz ułatwianie uczniom-pacjentom adaptacji do nowego środowiska;
  • zapobieganie powstawaniu ujemnych skutków wynikających z choroby i oderwania od środowiska rodzinnego;
  • organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym przy współpracy rodziców, pracowników służby zdrowia w celu rozwijania zainteresowań i osiągania sukcesów, co sprzyja przezwyciężaniu choroby;
  • wszechstronna pomoc pedagogiczna, wychowawcza i opiekuńcza wychodząca naprzeciw potrzebom dziecka chorego.   
Skip to content